Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!

Voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen is renovatie van onze woningen een absolute must. In oktober 2021 beslisten de bestuursraad van SOLVA en de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen om met middelen van het Projectenfonds het project “Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!’ op te starten. 

Voor alle particuliere woningeigenaars betekent dit een aanbod voor uitgebreid renovatieadvies en indien gewenst ook renovatiebegeleiding en ontzorging. Het advies omvat behalve energiebesparen-de ingrepen en duurzame technieken voor o.a. verwarming ook andere klimaataspecten in en om de woning zoals opvang en buffering van hemelwater, hitttebestendig wonen, ontharding en vergroening. Zowel eigenaars-bewoners als particuliere verhuurders kunnen kosteloos zo’n renovatieadvies-aan-huis aanvragen.

Voor de gemeenten is er ondersteuning bij de communicatie en promotie van dit aanbod naar de burgers, en een heel concreet adviestraject op maat voor klimaatgezonde en voorbeeldstellende herinrichting van publieke ruimte. Denk daarbij aan ontharding en vergroening van een pleintje, inrichting van een voorbeeld(gevel)tuin bij de bibliotheek, herinrichting van een straat…

‘Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!’ is van start gegaan in januari 2022 en loopt tot eind 2024. 

Dit aanbod is geldig in deze gemeenten:

Contact:  Steunpunt Duurzaam Wonen en  Bouwen

katrijn.gijsel@oost-vlaanderen.be  - T 09 267 78 49

Lees meer