Renovatietraject in Zuid-Oost-Vlaanderen

Nu extra ondersteuning voor uw woningrenovatie!

In 2022-2024 bieden we ook in uw gemeente naast gratis (*) deskundig renovatieadvies voor particuliere woningeigenaars die dat wensen ook gratis begeleiding en ontzorging voor het uitvoeren van energiebesparende renovatiewerken. Dit is mogelijk dankzij “Zuid-Oost-Vlaanderen renoveert!”, een project van Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met SOLVA en de lokale besturen en met steun van netbeheerder Fluvius.

Onze deskundige renovatiebegeleiders zijn door Fluvius erkende BENOvatiecoaches. We werken samen met een vaste renovatiebegeleider per gemeente of cluster van aanpalende gemeenten. De renovatiebegeleider helpt u bij het opmaken van een concreet renovatieplan voor de op korte termijn uit te voeren werken, het opvragen van de nodige offertes en het selecteren van het meest geschikte voorstel. De renovatiebegeleider staat u ook bij met deskundig advies mochten er tijdens de uitvoering van de werken vragen rijzen. Tenslotte ontzorgt hij/zij u ook voor het aanvragen van de premies waarvoor u in aanmerking komt. De begeleiding is gratis voor deze energiebesparende maatregelen vermeld door netbeheerder Fluvius.

Onze renovatieadviseurs van de MilieuAdviesWinkel trekken 1,5u uit voor een screening van uw woning, het opmaken van een stappenplan voor de aan te bevelen ingrepen op korte maar ook op lange termijn, inclusief een globale inschatting van de kosten voor uitvoering en de besparingen die deze u kunnen opleveren. U ontvangt een uitgebreid adviesverslag. Vanaf het voorjaar 2022 wordt dit advies nog verder uitgebreid, dan wordt 2u uitgetrokken voor het adviesbezoek en kan extra aandacht besteed worden aan andere belangrijke aspecten voor een ‘klimaatgezonde’ woning zoals hittebestendig maken (zonnewering, koeling…), ingrepen om wateroverlast te vermijden, opslag en gebruik van regenwater, infiltratievoorzieningen voor regenwater(overloop) op het eigen perceel enz.

Binnenkort meer info bij uw gemeente!

(*) voor woningen in de gemeente Brakel wordt aan de particuliere woningeigenaar een bijdrage van 100 euro gevraagd