Klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed

Meer (actuele) info op www.sure2050.be

Een duurzaam en klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed realiseren met behulp van SURE2050

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, DuboLimburg en Factor4. 

Doelstelling:

Met SURE2050 willen wij Vlaamse lokale besturen en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek vastgoed.

Doelgroep:

Alle Vlaamse lokale besturen en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau.

Dienstverlening:

Binnen de SURE2050 begeleiding en -coaching zetten we in op 3 aspecten:

1. organisatorische verbeteringen: identificatie van verbetermogelijkheden om tot goed geïnformeerde beslissingen te komen en om deze beslissingen effectief en efficiënt uit te voeren.

2. vastgoedoptimalisatie: coaching bij het uitwerken van een coherent vastgoedbeleid- en beheerplan.

3. energetische renovatie: het voorbereiden van concrete investeringsprojecten (incl. financieringsoplossingen) en de gepaste aanbestedingsprocessen.

Deelname:

16 Oost-Vlaamse besturen stapten mee in het traject.

Nu bestaat er de mogelijkheid voor andere gemeenten om  je als ‘geassocieerde gemeente’ aan te sluiten bij SURE2050. Jouw gemeente krijgt dan toegang tot het online leerplatform, waarop alle informatie en lesmateriaal, waaronder handleidingen en templates, van de afgelopen opleidingssessies en hulpmiddelen terug te vinden zijn voor beleidsmakers en personen die binnen jouw gemeente verantwoordelijk zijn voor het verduurzamen van het patrimonium. 

Geassocieerde gemeenten kunnen ook deelnemen aan toekomstige webinars en events die georganiseerd worden door SURE2050 en ontvangen hiervoor automatisch de uitnodigingen.

Coaching van het gemeentelijke team i.k.v. de opmaak van het strategisch vastgoedplan en studies (audits, conditiestaatmetingen, potentieel inschattingen) maken geen deel uit van de SURE2050 dienstverlening aan geassocieerde gemeenten.  

Contactpersoon: Luna Lannoo  (Luna.lannoo@oost-vlaanderen.be/ 0471 99 75 18)

Updates over dit project kan je hier vinden.