Klimaatgezonde Provincie

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

De Provincie maakt samen met haar inwoners, organisaties, bedrijven, steden en gemeenten werk van een ‘klimaatgezond Oost-Vlaanderen’. We willen de uitstoot van broeikasgassen in Oost-Vlaanderen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal én klimaatbestendig zijn.

De Provincie heeft daarom een klimaatplan opgemaakt dat zich over alle beleidsdomeinen en sectoren uitstrekt.  Het plan zet in op volgende 5 speerpunten:

  • Groene energie van eigen bodem
  • Klimaatbewuste en aangename woonomgevingen
  • Klimaatbestendige blauw-groene landschappen
  • Minder vervuilende kilometers
  • Een klimaat-innovatieve economie

Meer info

Voorbeeldfunctie

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft niet alleen rationeel en duurzaam energiegebruik na bij het eigen personeel en in de eigen gebouwen, maar wil ook een voorbeeldfunctie vervullen voor burgers, gemeenten, verenigingen en bedrijven.  

> Energiezorgsysteem

In alle provinciale gebouwen worden regelmatig de meterstanden genoteerd om het energieverbruik in het oog te houden. Zo kunnen eventuele problemen (defecte voelers, verliezen, ...) snel opgelost worden. Waar er grote verbruiken zijn of nog besparingen mogelijk zijn, wordt ook bekeken of er extra maatregelen nodig zijn. 

> Vorming en sensibilisatie

Heel gericht wordt vorming gegeven aan het eigen personeel: wie vaak de baan op moet, kreeg een cursus energiezuinig rijden, wie met elektrische toestellen te maken krijgt, wordt bewust gemaakt dat toestellen uitschakelen belangrijk is. Verder doet de Provincie ook vaak mee met acties als Dikke-truiendag, Earth Hour, Nacht van de Duisternis, Ik Kyoto ... waarbij ook het personeel telkens goed geïnformeerd wordt en aangezet om deel te nemen. Het aanbieden van gratis openbaar vervoer en een fietsvergoeding stimuleren een meer duurzame mobiliteit. 

Bij voertuigen wordt een bewuste keuze gemaakt, minstens voor zuinige modellen (hoge Ecoscore) of meer en meer voor alternatieven zoals elektrische wagens. Onder andere in het PI Heynsdaele en in domein Puyenbroeck rijden ondertussen elektrische wagens. De ervaring van de gebruikers is positief. Er werd ook een elektrische trein voorzien van zonnepanelen aangekocht voor het provinciaal domein Puyenbroeck. 

 > Hernieuwbare energie

De Provincie wil tegen 2050 zelfvoorzienend  worden op het vlak van energie. Het wil zo veel mogelijk hernieuwbare energie produceren op eigen bodem zoals bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, lokale biomassa en biogas, waterkracht en groene warmte.

Op het dak van Kaaihoeve werden zonnepanelen geplaatst. De bezoeker kan hier ter plaatste de werking opvolgen. Tijdens de provincieraad van november 2010 gaf het provinciebestuur groen licht voor de verhuur van de daken van de provinciale gebouwen.  Sindsdien zijn vele installaties met zonnepanelen aangebracht op provinciale daken, onder meer op vele scholen. Ook voor het plaatsen van zonneboilers is er aandacht. 

zonnepanelen op de kaaihoeve

In de industriezone Rieme-Noord (grondgebied Evergem en Zelzate) is na het faillissement van Nilefos één van de grootste aaneensluitende parken voor zonne-energie in de Benelux gebouwd: de Zonneberg. De opbrengst van de panelen wordt geschat op 15.000 MWh (megawattuur) per jaar. Genoeg om ongeveer 4.000 gezinnen een jaar lang van groene stroom te voorzien.

Wens je de Zonneberg te bezoeken? Dit kan via Fabriek Energiek, het provinciaal doe-centrum voor hernieuwbare energie. Gelegen aan de voet van de Zonneberg, ontvangt Fabriek Energiek scholieren en groepen om ze te informeren en enthousiasmeren over hernieuwbare energie. 

> 100 % groene stroom

Al sinds 2005 kiest het provinciebestuur voor de levering van 100% groene elektriciteit. Afhankelijk van het contract wordt de groene elektriciteit opgewekt uit verschillende bronnen zoals windkracht, waterkracht, biogas, biomassaverbranding, ... . 

Duurzame bedrijventerreinen

De POM Oost-Vlaanderen werkt samen met Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen aan 'Duurzaam Industrieel Bouwen'. Hierbij ligt de focus op de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen en revitaliseren van bestaande terreinen. Tijdens de verschillende realisaties zijn  fiches en handleidingen over duurzaam industrieel bouwen opgesteld.