Renovatieadvies: hoe scoren de gemeenten?

dinsdag, december 8, 2020 - 15:45

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen zet sterk in op lokale renovatieprojecten. We verwarmen nog al te vaak met fossiele brandstoffen, onze woningen zijn vaak verouderd en slecht geïsoleerd en het tempo waarin we renoveren is momenteel nog te laag. Om de klimaatneutrale doelstelling voor 2040 te behalen moeten we dus een tandje bijsteken.

Daar probeert het Steunpunt samen met de lokale besturen verandering in te brengen. Door onder de noemer ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ zoveel mogelijk gezinnen in eenzelfde straat, wijk of gemeente aan te moedigen om hun woning klimaatgezond te renoveren, proberen we samen die doelstelling te behalen.

Ondanks de coronamaatregelen, waardoor het advies een groot deel van het jaar online moest verlopen, zijn er toch een grote hoeveelheid adviezen gegeven in samenwerking met de Oost-Vlaamse gemeenten.

In totaal zijn er eind november meer dan 700 renovatieadviezen gegeven over de volledige Provincie. Waarvan 135 in Sint-Niklaas, 40 in Merelbeke, 39 in Oudenaarde, 35 in Kruisem en 31 in Deinze (in absolute cijfers). In 4 van de 5 topgemeenten loopt dan ook een renovatieproject.

De 5 gemeenten die al de meeste adviezen hebben gekregen per 10.000 inwoners zijn de volgende: Wachtebeke (25), Kruisem (22), Sint-Niklaas (17) en Waasmunster (16) en Merelbeke (16).

De gemeente Wachtebeke, de beste leerling van de klas, reageert enthousiast: ”met ‘Wachtebeke Renoveert’ willen we enerzijds de woningeigenaars stimuleren om een plan op te stellen, en uit te voeren, dat ervoor zorgt dat hun woning de toekomst kan trotseren. Anderzijds hopen we ook jongvolwassenen, die op zoek gaan naar een eigen woning, bewust te maken van het feit dat bestaande woningen in de meeste gevallen een grondige renovatie vereisen. Zonder de steun van de Provincie is een kleine gemeente als Wachtebeke niet in staat om een dergelijk project te organiseren. De ontzorging die de inwoners krijgen, bovenop het renovatieadvies aan huis, is een grote meerwaarde.”

Er is dus veel vraag naar renovatieadviezen en ondanks de coronamaatregelen zijn er toch heel wat renovatieadvies aan huis of digitaal effectief gegeven. Eind januari 2021 mag elke gemeente een rapportage van de renovatieadviezen van het jaar 2020 verwachten.