Provincie Oost-Vlaanderen kiest in 2021 voor versnelling in circulair bouwen

dinsdag, februari 16, 2021 - 11:15

(c) Parkgebouw, Tech Lane Ghent Beeldkwaliteitsplan: visualisatie, INBO, 2015

Provincie Oost-Vlaanderen kiest in 2021 voor versnelling in circulair bouwen

De Provincie Oost-Vlaanderen nam eerder al de omschakeling naar een duurzame en circulaire economie als speerpunt op in haar beleid. Daaruit vloeide in september 2020 het gloednieuwe subsidiereglement voor circulaire ketenprojecten. Met dit subsidiereglement wil de Provincie partnerschappen stimuleren tussen ondernemingen, lokale besturen, kennisinstellingen en andere organisaties in Oost-Vlaanderen. De eerste oproep is inmiddels afgelopen. Meer info.

Circulaire economie is ook circulair bouwen

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen promoot al enkele jaren de omslag naar circulair bouwen in onder andere de projectadviezen aan lokale besturen. Het is echter geen eenvoudige omslag en het gebrek aan circulaire voorbeeldbestekken maakt het verhaal nog zeer experimenteel.

De Dienst Patrimonium wil hier met het CABRIO-project (Circulaire Administratieve Bepalingen en Richtlijnen In Overheidsopdrachten) iets aan doen. Getrokken door het architectenbureau Blieberg A.C.E. willen ze met hun project standaard omschrijvingen opstellen die overheden kunnen gebruiken in bestekken. Het is de bedoeling om in te spelen op 5 circulaire ambitieniveaus, van laagdrempelig (xs) tot zeer uitgediept (xl). Meer info.

Daarnaast wil de POM Oost-Vlaanderen samen met PMV een circulair Parkgebouw oprichten op Eiland Zwijnaarde. De lat ligt hoog: het gebouw met diensten en kantoren van ongeveer 10.000m² moet dé referentie worden inzake community building, circulariteit en flexibiliteit –met aandacht voor een gezonde rendabiliteit.

Samen met de KU Leuven wordt onderzocht hoe ze de principes van circulariteit en flexibiliteit kunnen inbouwen in een klassiek financieel investeringsmodel. Daarnaast zal ook veel studiewerk gaan naar de vertaling van circulariteit naar selectie- en gunningscriteria, een gunningsleidraad en een modelovereenkomst. Meer info

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen volgt deze projecten mee op en zal instaan voor onder andere disseminatie en verspreiding van de lessons learned naar de Oost-Vlaamse lokale besturen en bouwactoren. Blijf dus zeker op de hoogte via onze nieuwsbrief.

*Deze projecten worden o.a. gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair en OVAM via de gerichte Call Circulaire Bouweconomie 2020 en het Provinciaal klimaatfonds.