Project SURE2050 stoomt (Oost-)Vlaamse overheidsgebouwen klaar voor 2050

maandag, september 16, 2019 - 09:30

Project SURE2050 stoomt (Oost-)Vlaamse overheidsgebouwen klaar voor 2050

Het project SURE250 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een vastgoedstrategie voor de langere termijn. Klimaatneutraliteit is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook niet bij planning. Deelnemende overheden krijgen op maat advies over financiële oplossingen en raamcontracten. SURE2050 neemt dus alle drempels voor actie weg.

SURE2050 bracht een breed partnerschap op de been om de aanwezige kennis en krachten in onze regio te bundelen: provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Limburg, DuboLimburg, KampC, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams EnergieBedrijf als projectcoördinator. 

Het project bouwt verder op bestaande initiatieven en kennis. Door complementair te werken wil SURE2050 mee de transformatie van het Vlaams publiek vastgoed versnellen. 

Gavere, Sint-Gillis-Waas, Ninove en Wetteren schreven zich samen met een 30-tal andere Vlaamse besturen al officieel in voor het traject via sure2050.be. Een 90-tal geïnteresseerden woonden gisteren de kick-off in Brussel bij (zie foto). De initiatiefnemers zijn blij verrast met de hoge mate van interesse en verwachten dus binnenkort nog meer inschrijvingen. Tina Van Lierde, projectcoördinator: “Dit toont de nood aan van een langetermijnvisie over de verschillende legislaturen heen en de praktische ondersteuning hierbij.”

SURE2050 wordt mogelijk gemaakt met Europese Horizon2020-middelen. Ook bij Europa kijkt men dus uit naar de resultaten van dit project. 

Kamila Paquel van the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME): “SURE2050 will build capacities in public authorities to enable them to develop a long term real estate vision and an integrated renovation strategy. This will facilitate the cost-effective transformation of existing buildings into nearly-zero energy buildings and the achievement of a highly energy efficient and decarbonised building stock.”  

(Vertaling: “SURE2050 zal vaardigheden bij de overheid opbouwen om hen in staat te stellen een langetermijnvisie op onroerend goed en een geïntegreerde renovatiestrategie te ontwikkelen. Dit zal de kosteneffectieve transformatie van bestaande gebouwen in bijna-energieneutrale gebouwen vergemakkelijken en het bereiken van een zeer energie-efficiënte en koolstofarm gebouwenpatrimonium.)

Meer info SURE2050