Projectfiche

Gegevens project
Contactpersoon project
Optioneel. Hier kan u eventueel een link toevoegen van een webpagina, verwijzend naar het project.
Omschrijving Project
Korte beschrijving van het project. (maximum 700 tekens)
Vergeet niet de auteur van de quote te vermelden. (bv.: architect, beheerder, bezoeker, gebruiker, brandweer, belangengroep, ...)
Beeldmateriaal Project
Is er beeldmateriaal beschikbaar of opvraagbaar? U kan deze hier uploaden.
Advies
Contactgegevens adviseur of contactpersoon Steunpunt
Bijzondere aandachtspunten
Waar werd binnen het project bijzondere aandacht aan besteed? Als geheugensteun worden de belangrijkste aspecten van duurzaam bouwen opgesomd.
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: keuze locatie, herbestemming, onderdeel van breder ruimtelijk project, kernversterking, stadsvernieuwing...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: werfinrichting, vermijden werfvervuiling, beheer gevaarlijke stoffen, algemeen werfbeheer en -transport, aandacht voor later onderhoud en beheer vh gebouw/site, voorzieningen ifv toekomstige ontwikkelingen? ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: ambitieniveau betreffende energieprestatie, energiezuinige woonvorm/type of planschikking, opbouw en kwaliteit van de gebouwschil (bijzondere details), strategie verwarmen/koelen, gebruikte technieken betreffende reductie energieverbruik of opwekking energie, groene stroom, integratie toekomstige technieken ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: ontsluiting openbaar vervoer, bereikbaarheid fietsers en voetgangers, fietsvoorzieningen, locatie,…
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: beperking waterverbruik, beheer/hergebruik hemelwater, beheer/hergebruik afvalwater, infiltratie, vermijden verhardingen, ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: behoud/versterking v. ecologische weefsel op perceel, natuurvriendelijk onderhoud , aard aanplanting, steekeigen fauna en flora, ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: Sanering bodem, bodemgebruik, omgang met: geluidsoverlast, lichtpollutie, stedelijke opwarming, ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: rationeel materiaalgebruik door dimensionering, aankoopbeleid en/of hergebruik; door: materiaal- en grondstofkeuze (labels, recyclage, lokaal aanbod,…) ; door: afvalverwerking, ….
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: het creëren van een aangenaam binnenklimaat (akoestiek, daglichttoetreding, oververhitting, binnenluchtkwaliteit), veiligheid, integrale toegankelijkheid, aanpasbaarheid ifv toekomstige functieherziening, integratie/versterking sociaal weefsel, werkomgeving, ...
Bijzondere aandachtspunten zouden kunnen zijn: toepassing innovatie concepten, experimentele benadering, …
Partners
studiebureau's, belangengroepen, …
Eventuele bijlagen kunnen zijn: verslag advies, bouwplannen, foto's, krantenknipsels of andere persbelangstelling, weblinken, multimedia,…