Zonne-energieprojecten in scholen

Er is veel potentieel voor het opwekken van energie op schooldaken, maar vaak beschikken scholen niet over de expertise en de financiële middelen om daadwerkelijk over te gaan tot het plaatsen van een PV-installatie.

Om scholen daarbij te helpen hebben we een menukaart voor zonne-energie opgemaakt waarin de technische en financiële randvoorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen worden beschreven. In de menukaart staat o.a. een stappenplan, een  financieringsplan,  met telkens de nodige aandacht voor educatie en participatie van de scholengemeenschap, ouders en omwonenden. Scholen kunnen met deze menukaart zelf aan de slag.