Energiesnoeiers?

De Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden in de energiebesparingsniche een nieuwe zinvolle job.

Deze energiebesparende maatregelen worden bij voorkeur uitgevoerd bij maatschappelijk en financieel kwetsbare doelgroepen.

De Energiesnoeiers gaan niet onvoorbereid op pad. Om de nodige kwaliteit en professionaliteit bij de uitvoering te garanderen, worden ze tewerkgesteld in en begeleid door een sociale economie organisatie: het Energiesnoeiersbedrijf.
Momenteel zijn er meer dan 30 organisaties in de sociale economie die deelnemen aan het Energiesnoeiersproject.

Bezoek de website van de energiesnoeiers.