Cool towns

 

De recente hittegolven confronteerden ons met de gevolgen van de klimaatverandering. In verstedelijkt gebied is de warmteoverlast nog groter. Het project Cool Towns zal het risico op warmteoverlast in kleinere steden (< 200 000 inwoners) en gemeenten in kaart brengen en lokale actoren advies geven over maatregelen in hittebestrijdingsplannen. De Provincie Oost-Vlaanderen is partner in dit Europese project.

Hou je huis koel

Er werd een infonota 'hittebestendigheid van particuliere woningen' ontwikkeld. Hierin worden maatregelen besproken waarmee je de opwarming van je woning kan beperken en hoe je een woning kan afkoelen. Lees meer.

hou je huis koel campagne

Cool Towns in Oost-Vlaanderen

In de pilootgebieden worden objectieve metingen uitgevoerd naar hittestress. Tegelijkertijd worden voorbijgangers bevraagd naar hun hitte-ervaringen. Er worden metingen uitgevoerd voor en na de uitvoering van hittebestrijdige maatregelen zoals ontharden, vergroenen, voorzien van schaduw en verkoelende waterelementen,... 

In Oost-Vlaanderen zijn er 3 pilootlocaties: 

  • In Zelzate wordt de speelplaats van GO basisschool De Reigers vergroend en onthard. Deze school werkt samen met MOS (Milieuzorg Op School) Oost-Vlaanderen aan een klimaatgezonde speelplaats, die behalve klimaatgezond ook educatief en avontuurlijk is.
  • In Eeklo wordt OCMW-Welzijnscampus De Zuidkaai heringericht: de open ruimte wordt een groene aangenamere verblijfsplek voor bewoners, bezoekers en medewerkers.
  • In Merelbeke wordt een deel van de bestrating in Tuinwijk Jan Verhaeghen, na een participatief traject, omgevormd tot een groenere ontmoetings- en speelzone.

Meer info: www.cooltowns.eu

Cool Towns een jaar op weg: de eerste resultaten en een vooruitblik.

Meer info over de metingen in Oost-Vlaanderen. Herbekijk de reportage van TV Oost of lees het verslag van Radio 2.

foto metingen cool  towns