Welke stavingsinfo heeft de EPB-verslaggever nodig?

Het VEA startte eind 2016 een werkgroep rond EPB-staving opgestart. De 5 Vlaamse steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen gaven input vanuit hun praktijk. Het resultaat is deze webpagina van VEA over stavingsstukken, die de aangifteplichtige op weg moet helpen.

Concreet

Recent is de aangifteplichtige verantwoordelijk om de stavingsstukken voor zijn/haar EPB-dossier aan te leveren. Onze OVED-werkgroep rond staving wil de bouwheer en aannemers/installateurs nog beter begeleiden en werkte 22 voorbeeldfiches uit.

  • Welke invulfiches zijn er?
  • Hoe gebruik je die?
  • Wie heeft welke taken en verantwoordelijkheden voor staving binnen het bouwteam?

Lees er hier alles over en download ze.

Doel

Deze fiches zijn bedoeld om de architect, ontwerpers, aannemers, installateurs te helpen om de juiste EPB-stavingsinfo op de offerte/factuur te zetten of in een bijlage bij de factuur (belangrijk: op dezelfde datum met verwijzing op de factuur). Want voor hen is dat niet altijd duidelijk wat de verslaggever nodig heeft. Met deze actie hopen we dat elke partij in het bouwteam tijd wint, door meteen de juiste info op de factuur te zetten en niet nodeloos te moeten corrigeren.