Vlaamse Overheid

Heb je als particulier, gemeente, NGO of professioneel in de bouwsector een vraag over duurzaam wonen en bouwen, dan kan je terecht bij een van de vijf provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen.

Begin 2011 ondertekende minister-president Kris Peeters in naam van de Vlaamse Regering een overeenkomst met de vijf provincies voor de blijvende ondersteuning van vijf provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen.

 Waarvoor kan je bij een provinciaal steunpunt terecht?

Het provinciaal steunpunt als gesprekspartner. Wil je meehelpen om duurzaam wonen en bouwen in je provincie op de kaart te zetten, dan is het provinciaal steunpunt je partner. Het steunpunt zet in de provincie een breed netwerk op met onder meer de bouwsector, de gemeenten, de milieubeweging en andere gespecialiseerde ngo’s, sociaal-culturele organisaties en kennisinstellingen uit de provincie. Het zorgt voor het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden, het uitwisselen van interessante ervaringen en andere informatie over duurzaam wonen en bouwen. Er wordt ook een specifiek netwerk opgezet om gemeenten te begeleiden om duurzaam wonen en bouwen te vertalen naar de praktijk, gericht op zowel ambtenaren als technische diensten.

Het provinciaal steunpunt als adviespartner

Heb je als particulier bouw- of verbouwplannen? Dan kan je bij het provinciaal steunpunt terecht voor bouwadvies op maat. De adviseurs screenen bouwprojecten – bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium – op vlak van duurzaamheid. Ze nemen het project onder de loep en geven tips voor een betere energie- en waterprestatie, duurzame energiebronnen, een gezond binnenklimaat, toegankelijkheid van het gebouw, enzovoort. Daarnaast wil het steunpunt grote bouwprojecten van lokale besturen ondersteunen, adviseren en begeleiden.

Het provinciaal steunpunt als promotor duurzaam wonen en bouwen

Het provinciaal steunpunt verstrekt algemene en specifieke informatie over duurzaam wonen en bouwen. Zo worden infosessies en vormingen georganiseerd op maat van elke doelgroep, goede praktijkvoorbeelden in de kijker geplaatst en sensibilisatiecampagnes opgezet.

Vlaams netwerk van provinciale steunpunten

De steunpunten zoeken niet alleen samenwerkingsverbanden binnen de provincie. Gezien de gemeenschappelijke opdracht wordt de werking van de vijf steunpunten ook onderling afgestemd. Er wordt een platform gecreëerd voor afstemming, kennisuitwisseling en kwaliteitsbewaking. Dit platform vormt ook een uitgelezen middel om de provinciale steunpuntwerking rond duurzaam wonen en bouwen af te stemmen met de belangrijkste stakeholders en met andere processen rond duurzaam wonen en bouwen op Vlaams niveau.

Meer info