Netwerk

Om van Duurzaam Wonen en Bouwen een succes te maken is het van belang dat we als steunpunt in overleg treden met alle actoren en sectoren die werken rond wonen en bouwen. Deze brengen we samen in een netwerk. Elk provinciaal steunpunt beschikt al over zo'n netwerk of is dit aan het uitbouwen. Ook op Vlaams niveau is er overleg met de sectoren en actoren.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een initiatief van de Provincie Oost-Vlaanderen en Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Bouwunie Oost-Vlaanderen, NAV, Eandis, Bond Beter Leefmilieu, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, Woonwijzer Meetjesland en Erov, in samenwerking met MilieuAdviesWinkel en met steun van de Vlaamse Overheid.

Alle partners van het netwerk hebben een intentieverklaring ondertekend.