Missie

De Provincie Oost-Vlaanderen wil duurzaam wonen en bouwen stimuleren. Maar dat kan niet alleen. Negen partners uit verschillende sectoren (milieu, bouw, sociaal) zetten samen duurzaam wonen en bouwen op de kaart. De bedoeling is om verschillende initiatieven te bundelen en deze informatie te verspreiden naar de belanghebbenden. 

Duurzaam (ver)bouwen is een manier van bouwen waar we als overheid en burger niet meer omheen kunnen. Duurzaam bouwen betekent niet enkel een voordeel voor het milieu, maar ook voor het comfort. Door het lage energieverbruik wordt er op termijn zelfs ook financieel winst geboekt. Maar voor velen is er toch nog een zekere aarzeling of drempel om bij nieuwbouw of verbouwing duurzame keuzes te maken.

De Provincie heeft daarom sinds 1 november 2010 aan een nieuwe werking rond duurzaam bouwen en wonen op poten gezet. Samen met onze kennispartner MilieuAdviesWinkel wordt werk gemaakt van de uitbouw van een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen. Elke provincie werkt op zijn eigen tempo aan de verwezenlijking van een dergelijk steunpunt, gefinancierd door het Vlaams Gewest.

Zowel voor de particulieren als de gemeenten worden acties opgezet:

  • Particulieren kunnen gratis of aan de helft van de prijs een advies krijgen rond duurzaam bouwen. Daarnaast kunnen zij diverse cursussen volgen die hen informeert over het thema. Voor korte vragen kunnen ze terecht bij dubo@oost-vlaanderen.be.
  • Gemeenten kunnen advies krijgen voor grote (ver)bouwprojecten. Samen met de gemeente en architect wordt er bekeken wat haalbaar is. Indien de gemeente een beurs organiseert rond energie of duurzaamheid, kan MilieuAdviesWinkel hieromtrent ook een stand verzorgen.

Duurzaam wonen en bouwen betekent ook aandacht hebben voor de drie pijlers van duurzaamheid: economie, ecologie en sociaal. Om deze pijlers evenwaardig te benaderen en om een breed draagvlak voor duurzaam bouwen uit te werken, zal de provincie op provinciaal niveau een netwerk opbouwen met alle noodzakelijke actoren. Ook op Vlaams niveau wordt een dergelijk netwerk opgericht.