Vlaams netwerk van provinciale steunpunten

De provinciale steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en de vijf provincies en zijn opgevat als een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren uit de economische, ecologische en sociale pijler. De steunpunten zorgen via het opzetten van acties in samenwerking met diverse partners (sectororganisaties, milieu-ngo’s, sociaal-culturele organisatie, kennisinstellingen, lokale besturen, netbeheerders enzovoort) voor een zo breed mogelijke toepassing van de principes van duurzaam wonen en bouwen. 

Onder impuls van Vlaams minister-president Kris Peeters werden er vijf provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen opgericht.