Samenhuizen

Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen.

Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwillig bij betrokken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gedeelde woningen, kangoeroewonen, cohousing, ecovillages,... Een brede waaier aan types waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt, met minstens een sociale meerwaarde als doel. 

Wat bedoelen we met cohousing?

In het algemeen spreken we van een woongemeenschap als er bewoners zijn, afkomstig uit verschillende gezinnen, die vrijwillig in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samenleven, met de bedoeling minstens een sociale meerwaarde te geven aan dit samenwonen. In Nederland gebruikt men de term co-wonen wanneer iedere bewoner een eigen "unit" heeft met naast slaap- en woonkamer ook een keukentje en badkamer. Daarnaast zijn er op projectniveau een aantal voorzieningen zoals een bewonerscafé, werkplaats, gastenkamers, ontspanningsruimte, tuin,... Er is zelden een keuken en/of eetzaal voor de volledige gemeenschap. In Nederland hebben ongeveer de helft van de co-wonen projecten nog een "clusterniveau" (van 2 tot 6 units). Hier kunnen meestal een woonkamer en een keuken/eetkamer (ook andere functies) samen gebruikt worden. Cohousing is sterk gelijkend op centraal wonen maar er is wel een keuken/eetzaal op gemeenschapsniveau waar bewoners minstens enkele keren per week (soms dagelijks) de kans krijgen om samen te eten. 

Een gemeenschapshuis wordt gedeeld door studenten of jong-werkenden. Privé hebben ze meestal een slaapkamer, de rest van het huis wordt gemeenschappelijk gebruikt. Een gemeenschapshuis heeft veelal een tijdelijk karakter en komt dan ook meestal voor in studentensteden. Een woongroep lijkt op een gemeenschapshuis, hoewel er soms meer privéruimte is. Het is meestal duurzamer dan een gemeenschapshuis omwille van de inwoners die al wat ouder zijn, zelfs tot senioren. Komt vooral voor in en rond steden. Een leefgemeenschap tenslotte kenmerkt zich door een duurzamer karakter en een grotere mate van gemeenschappelijkheid, zo wordt het huishouden voor het grootste deel gemeenschappelijk georganiseerd. Er is meestal een zekere ideologische factor die de bewoners bindt: religie, ecologie, solidariteit, ... Doordat er meer activiteiten gezamenlijk georganiseerd worden is er ook meer overleg tussen de bewoners.