Gemeenschappelijk eco-wonen

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen begeleidden in de periode 2014 - 2015 vijf lokale woonactoren bij het opzetten van gemeenschappelijk eco-woonprojecten. Bedoeling was zo te komen tot meer goede voorbeelden die op hun beurt anderen kunnen inspireren. Dit resulteerde in een draaiboek.