Gemeenschappelijk eco-wonen

Onze huidige verspreide manier van wonen met lage dichtheid, in huizen die weinig energiezuinig zijn, is op vele vlakken nefast voor ons leefmilieu. Ook de economische kosten zijn torenhoog. Het antwoord voor deze problemen moet gezocht worden in klimaatvriendelijke kernversterking.

Bond Beter Leefmilieu en Samenhuizen begeleidden vijf lokale woonactoren bij het opzetten van gemeenschappelijk eco-woonprojecten. Dit resulteerde in een inspirerend draaiboek.