Vakmannen

Binnen het kader van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen kunnen wij enkel technisch advies m.b.t. energiezuinig en duurzaam (ver)bouwen verstrekken. We kunnen geen commerciële informatie of namen van aannemers, installateurs of handelaars doorgeven.

We hebben wel een overzicht van websites waar je lijsten vindt van bouwprofessionelen gelinkt aan energiezuinig en duurzaam bouwen:

www.energiesnoeiers.net 

 • DEnergiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden in de energiebesparingsniche een nieuwe zinvolle job.
 • De belangrijkste activiteiten die de Energiesnoeiers uitvoeren zijn: de gratis energiescan, de isolatie van hellende daken en zoldervloeren en het uitvoeren van een pakket “kleine energiebesparende maatregelen”.
 • Ze worden tewerkgesteld in en begeleid door een sociale economie organisatie: het Energiesnoeiersbedrijf. Momenteel zijn er meer dan 30 organisaties in de sociale economie die deelnemen aan het Energiesnoeiersproject. KOMOSIE vzw is de koepel van al deze Energiesnoeiersbedrijven. 

www.ben-architect.be

 • architecten met het label ‘BEN-architect’

www.zoekeenarchitect.be

 • architecten aangesloten bij het NAV
 • mogelijkheid om te zoeken op ‘laagenergiegebouw’, ‘passiefbouw’, ‘houtskeletbouw’,…

www.ecobouwers.be

 • bouwprofessionelen aangeprezen door de openstellers van Ecobouwers Opendeur

www.passiefhuisplatform.be

 • bouwprofessionelen die met passiefhuizen te maken hebben

www.vibe.be

 • erkende VIBE-bouwpartners
 • VIBE (Vlaams Intsituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Verbouwen) heeft een label ontwikkeld voor professionelen in de bouwsector. Om het label te krijgen, moeten de kandidaat-bouwpartners aantonen dat ze met bio-ecologische materialen en technieken (kunnen) werken. Dit wordt nagegaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau aan de hand van de criteria die VIBE opstelde.

www.vinduwaannemer.be

 • aannemers die bij de Bouwunie een opleiding tot energiebewust aannemer hebben gevolgd
 • Het label "Energiebewuste Aannemer" komt toe aan bouwbedrijven die bewust omgaan met duurzaam en energiebewust bouwen en verbouwen. De uitreiking gebeurt door Bouwunie en staat onder controle van een erkend extern keuringsorganisme

www.ikzoekeenvakman.be

 • rubriek duurzaam bouwen

www.ikzoekfsc.be

 • website om gericht op zoek te gaan naar houtproducten met het FSC-keurmerk of gecertificeerde bedrijven of aannemers in uw buurt