Infoloket bouwprofessionelen

Heb je een vraag omtrent duurzaam en energiebewust bouwen of verbouwen? De LED Duurzaam bouwen geeft je advies, wetenschappelijk onderbouwd én met een uitgebreide praktijkervaring.

LED staat voor Laagdrempelige Expertise en Dienstverleningscentra en helpt KMO's, zelfstandigen en ngo's bij hun vragen over duurzaam en energiebewust bouwen en verbouwen.

De LEDs hebben expertise opgebouwd vanuit concrete ervaringen en werken wetenschappelijk onderbouwd. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen is één van de netwerkactoren in het LED-netwerk Oost-Vlaanderen - Duurzaam Bouwen dat recent werd opgericht en loopt tot het voorjaar 2015.

Voorbeeldvragen:

  • Welke maatregelen kan ik nemen om energieverliezen te beperken?
  • Welke duurzame energiebronnen kan ik aanwenden?
  • Hoe kan ik zorgen voor een optimale locatie en inplanting van een gebouw?
  • Wat betekent het E-peil van een gebouw?
  • Hoe voorkom ik dat hemelwater direct terecht komt in de riool?
  • Wie kan me een energieprestatiecertificaat (EPC) bezorgen?