Verhuren zonder zorgen!

Campagnebeeld infoavonden web

Verhuur je een woning? Daar komt heel wat bij kijken! Als verhuurder heb je bepaalde rechten en plichten die je moet naleven. Ook moet jouw woning aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen. Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Er moet ook minstens dubbele beglazing aanwezig zijn. Vanaf 1 januari 2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet.

Maar verhuren is niet enkel een last. Je kan ook een beroep doen op bepaalde voordelen en premies om zo, op een betaalbare manier, een kwaliteitsvolle huurwoning aan te bieden.

Om je over dit alles te informeren, hebben een aantal organisaties hun krachten gebundeld en voor jou een infoavond georganiseerd waarop al deze onderwerpen aan bod komen. Je staat er dus niet alleen voor. Na het infomoment waren ook alle organisaties aanwezig met een infostand.

In deze 10 steden en gemeenten ging een infoavond door:

Aalst
Destelbergen
Eeklo
Hamme (ism Waasmunster)
Lokeren
Nazareth
Oudenaarde
Ronse ism Maarkedal
Wetteren (Wichelen en Laarne)
Zottegem

Je kan in dit overzicht telkens de presentatie die gegeven werd bekijken.


Oudenaarde: 24 oktober 2017, start om 19u; Volkszaal Stadhuis

Programma:

 • Welkomstwoord: Dhr. Richard Eeckhaut, schepen van milieu
 • Kwaliteitseisen en conformiteitsattest (Wonen Vlaanderen)
 • Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies voor glas-, muur- en dakisolatie voor de verhuurder toegelicht (Goed Wonen)
 • De Vlaamse energielening (Solva)
 • Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Zuid-Oost-Vlaanderen) 

Download hier de powerpoint!


Eeklo: 8 november 2017, start om 19u30; Halfronde zaal Stadskantoor

Programma

 • Welkom en inleiding: Dhr. Bob D’Haeseleer, schepen van huisvesting van stad Eeklo
 • Het conformiteitsattest als kwaliteitslabel en de normen inzake energiebesparing (Woonwijzer Meetjesland)
 • Energiebesparende maatregelen in uw opbrengstenwoning? Premies en steunmaatregelen (Woonwijzer Meetjesland)
 • Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden inzake energiebesparende maatregelen voor verhuurders (SOM vzw)
 • De Vlaamse energielening (Veneco)
 • Verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Meetjesland)

Download hier de powerpoint!


Lokeren: 21 november 2017, start om 19u; Ontmoetingszaal, stadhuis Lokeren;

Programma:

 • Welkom en inleiding: Dhr. Filip Liebaut, schepen voor huisvesting en woonkwaliteit
 • Kwaliteitsvoorwaarden woningen – het conformiteitsattest (Wonen Vlaanderen)
 • Renovatieadvies aan huis (Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen)
 • Premies voor energiebesparende maatregelen (Eandis)
 • Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies (Den Azalee)
 • Vlaamse energielening (Interwaas)
 • Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Waasland)

Download hier de powerpoint!


Zottegem: 22 november 2017, start om 19u30; Ridderzaal, Kasteel van Egmont

Programma:

 • Welkom en inleiding: Dhr. Kurt De Loor, schepen van huisvesting
 • Voldoet jouw woning aan de kwaliteitsnorm? Het conformiteitsattest (Wonen Vlaanderen)
 • Snoeien in jouw energieverbruik en financiële voordelen (Goed Wonen)
 • Verhuren via een sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen)

Download hier de powerpoint!


Aalst: 27 november 2017; start om 19u30; Kleine theaterzaal, CC De Werf;

 Programma:

 • Welkom en inleiding: Mevr. Sarah Smeyers, schepen van Sociale Zaken en Wonen en Ann Van de Steen, schepen van Energie
 • Woonbeleid Aalst: wat als jouw woning niet voldoet aan de conformiteitsnormen? (Team Wonen Aalst)
 • Energiebesparende maatregelen en verhoogde premies voor sociale doelgroep (Goed Wonen)
 • Vlaamse energielening (vzw BEA)
 • Verhuren via een Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Zuid-Oost-Vlaanderen)

Download hier binnenkort de powerpoint! 


Hamme: 30 november 2017; start om 19u30; PTI Hamme;

Programma:

 • Welkom en inleiding: Dhr. Herman Vijt, Burgemeester Hamme
 • Woningkwaliteit en het conformiteitstattest: waaraan moet mijn woning voldoen? (Wonen Vlaanderen)
 • Energiebesparende maatregelen en (verhoogde) premies (vzw Den Azalee)
 • De Vlaamse energielening (BEA vzw)
 • Verhuren via sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Woonaksent)

Download hier de powerpoint!


Destelbergen: 11 januari 2018; start om 19u30; JGC Bergenmeers;

Programma:

 • Welkom en inleiding: Mevr. Elsie Sierens, schepen leefmilieu en afvalbeleid en Mevr. Liliane Lebon, OCMW-voorzitter
 • Hoe investeren in je huurwoning? (Eandis)
 • Sociale dakisolatiepremie (Labeur vzw)
 • De Vlaamse energielening (Veneco)
 • Extra premies via sociaal verhuurkantoor (SVK OCMW Destelbergen)

Download hier de powerpoint!


Nazareth: 12 december 2017; start om 19u30; CC De Brouwerij;

Programma:

 • Welkomstwoord: Mevr. Annemie De Gussem, Voorzitter OCMW
 • Gemeentelijk kader voor kwaliteitsvolle investeringen: Dhr. Luc Deschamps, Schepen milieu, energie, duurzaamheid en Noord-Zuid
 • Verhoogde tegemoetkomingen en begeleidingsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen (SOM vzw)
 • De Vlaamse energielening (Veneco)
 • Verhuren via het Sociaal verhuurkantoor, iets voor jou? (SVK Leie en Schelde)

Download hier de powerpoint!


Wetteren: 6 februari 2018; start om 19u30; Zaal De Poort (boven openbare bibliotheek)

Programma:

 • Welkomstwoord: Anneleen Rimbaut (voorzitster Woonplus)
 • Voldoet jouw woning aan de kwaliteitsnorm? Het conformiteitsattest (Wonen Vlaanderen)
 • De Vlaamse energielening (BEA vzw)
 • Snoeien in jouw energieverbruik en financiële voordelen (Goed Wonen vzw)
 • Duurzaam renoveren met het renovatieadvies (Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen)
 • Veelgestelde vragen loketwerking (Woonplus)

Download hier de powerpoint!


Ronse: 19 december 2017; start om 20u; Aula, TIO3;

Programma:

 • Welkom en inleiding: Dhr. Jan Foulon, schepen voor woonbeleid en huisvesting (stad Ronse)
 • Woonkwaliteit en conformiteitsattest: waaraan moet mijn woning voldoen? (Wonen Vlaanderen)
 • Energiebesparende maatregelen en premies (Goed Wonen vzw)
 • De Vlaamse energielening (streekintercommunale Solva)
 • Verhuren via sociaal verhuurkantoor, ook voor u? (Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen)

Download hier de powerpoint!