Voorbeeldfiches

Eigen voorbeelden

De provincie Oost-Vlaanderen heeft met het bezoekerscentrum van het provinciaal domein Puyenbroeck een voorbeeldgebouw binnen het Europees project ‘Build with CaRe’ gerealiseerd. Het is niet enkel een massief passiefbouw, maar je kan in de tentoonstellingsruimte allerlei zaken bijleren over passiefbouw.            

- Projectfiche bezoekerscentrum Puyenbroeck     

Voorbeelden in de provincie Oost-Vlaanderen

De MilieuAdviesWinkel heeft in opdracht van het Steunpunt al enkel projecten geadviseerd. Heb je in uw gemeente een gelijkaardig project op stapel staan, dan kan je je licht al eens opsteken bij de adviesfiches. Overweeg je zelf dit advies in te schakelen? Via projectadvies op maat ondersteunt het Oost-Vlaamse Steunpunt duurzaam Wonen en Bouwen gratis 5 lokale projecten per jaar.

Adviesfiche renoveren en aanbouw stadhuis Ronse

- Adviesfiche nieuwbouw stadskantoor Wetteren

Ondersteuning lokale overheden

Via projectadvies op maat ondersteunt het Oost-Vlaamse Steunpunt duurzaam Wonen en Bouwen gratis 5 lokale projecten per jaar.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Limburg heeft enkele toolkits uitgewerkt om gemeenten te ondersteunen in het verduurzamen van hun RUP's, bestekken, verordeningen. Het steunpunt heeft ook een handleiding geschreven tot aanbesteding van een duurzaam project en een communicatietoolkit.