Klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed

Een duurzaam en klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed realiseren met behulp van SURE2050

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, DuboLimburg en Factor4. 

Doelstelling:

Met SURE2050 willen wij Vlaamse lokale besturen en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek vastgoed.

Doelgroep:

Alle Vlaamse lokale besturen en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau.

Dienstverlening:

Binnen de SURE2050 begeleiding en -coaching zetten we in op 3 aspecten:

1. organisatorische verbeteringen: identificiatie van verbetermogelijkheden om tot goed geïnformeerde beslissingen te komen en om deze beslissingen effectief en efficiënt uit te voeren.

2. vastgoedoptimalisatie: coaching bij het uitwerken van een coherent vastgoedbeleid- en beheerplan.

3. energetische renovatie: het voorbereiden van concrete investeringsprojecten (incl. financieringsoplossingen) en de gepaste aanbestedingsprocessen.

1. Inhoud opleidingsprogramma (oktober 2019 - juni 2020)

- 3 interactieve informatiesessies voor besluitvormers (burgemeester, schepen, ...)

Sessie 1: 12 september 2019 (namiddag), Herman Teirlinckgebouw, Brussel

Sessie 2: 21 april 2020 (17:00 uur - 19:00 uur), Provinciehuis, Gent

Sessie 3: 5 mei 2020 (17:00 uur - 19:00 uur), Provinciehuis, Gent

- 4 opleidingen voor coördinatoren (bevoegde ambtenaren) om zelf aan de slag te gaan

Start op 17 oktober 2019, Provinciehuis te Gent (meer info)

Opleiding 2: 06 februari 2020 (09:00 uur - 16:30 uur), Provinciehuis, Gent

Opleiding 3: 26 maart 2020 (09:00 uur - 16:30 uur), Provinciehuis, Gent

Opleiding 4: 12 mei 2020 (09:00 uur - 16:30 uur), Provinciehuis, Gent

2. Inhoud coachingprogramma (voorjaar 2020 - 2023)

Omzetten van de ontwikkelde visie in een vastgoedbeleid en beheersplan en concrete acties (op maat).

Kostprijs:

De deelname aan het SURE2050 opleiding- en coachingprogramma is gratis.

Het engagement is echter niet vrijblijvend. Wie deelneemt, verbindt er zich toe om effectief op het terrein acties uit te voeren.

[Uitgebreide infofiche]

Contactpersoon: Ann-Sophie Vandeputte  (Ann-sophie.vandeputte@oost-vlaanderen.be /09 267 78 01)

*  We vermelden hier graag bij dat het huidig projectadvies op maat voor lokale besturen blijft bestaan. Sure2050 kan hierbij aanvullend de kans bieden om enkele renovatieprojecten intensiever te begeleiden.