Klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed

Een duurzaam en klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed realiseren met behulp van SURE2050

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, DuboLimburg en Factor4. 

Doelstelling:

Met SURE2050 willen wij Vlaamse lokale besturen en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek vastgoed.

Doelgroep:

Alle Vlaamse lokale besturen en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau.

Dienstverlening:

Binnen de SURE2050 begeleiding en -coaching zetten we in op 3 aspecten:

1. organisatorische verbeteringen: identificiatie van verbetermogelijkheden om tot goed geïnformeerde beslissingen te komen en om deze beslissingen effectief en efficiënt uit te voeren.

2. vastgoedoptimalisatie: coaching bij het uitwerken van een coherent vastgoedbeleid- en beheerplan.

3. energetische renovatie: het voorbereiden van concrete investeringsprojecten (incl. financieringsoplossingen) en de gepaste aanbestedingsprocessen.

Deelname:

Al 16 Oost-Vlaamse besturen stapten mee in het traject. Momenteel is het niet meer mogelijk om nog in te schrijven. 

Contactpersoon: Ann-Sophie Vandeputte  (Ann-sophie.vandeputte@oost-vlaanderen.be /09 267 78 01)

Updates over dit project kan je hier vinden.