Klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed

Een duurzaam en klimaatbestendig gemeentelijk vastgoed realiseren met behulp van SURE2050

SURE2050 is een initiatief van het Vlaams Energiebedrijf, de Vlaamse provincies, Fluvius, het Facilitair bedrijf, KampC, DuboLimburg en Factor4. 

Doelstelling:

Met SURE2050 willen wij Vlaamse lokale besturen en andere publieke organisaties tot de top laten behoren in Europa op het gebied van de uitvoering van klimaatdoelstellingen voor het eigen patrimonium en van het optimaal beheer van het publiek vastgoed.

Doelgroep:

Alle Vlaamse lokale besturen en publieke organisaties op het Vlaams regionaal niveau.

Dienstverlening:

  • Interactieve informatiesessies voor besluitvormers
  • Opleidingen voor coördinatoren van Vlaamse gemeenten en publieke organisaties 
  • Coaching van gemeenten en organisaties om een strategische visie uit te werken en om te zetten in acties
  • Ondersteuning van concrete energetische renovatieprojecten
  • Management tools (handleidingen, besluitvormingsboom, energiemanagementsysteem, …)

Programma en timing:

Werving deelnemers: mei 2019 - september 2019

Kick off evenement: 20 juni 2019 (schrijf je hier in)

Workshops en opleidingen: oktober 2019 - juni 2020

Coaching: mei 2020 - nov 2023

Kostprijs:

De deelname aan het SURE2050 opleiding- en coachingprogramma is gratis.

Het engagement is echter niet vrijblijvend. Wie deelneemt, verbindt er zich toe om effectief op het terrein acties uit te voeren.

Grote interesse!

97 (27 in Oost-Vlaanderen) Vlaamse gemeenten en organisaties hebben in 2018 reeds hun interesse in een deelname aan SURE2050 aangegeven!

Meer informatie:

Bekijk hier de volledige infofiche.

Contactpersoon: Ann-Sophie Vandeputte  (Ann-sophie.vandeputte@oost-vlaanderen.be /09/267 78 01)

*  We vermelden hier graag bij dat het huidig projectadvies op maat voor lokale besturen blijft bestaan. Sure2050 kan hierbij aanvullend de kans bieden om enkele renovatieprojecten intensiever te begeleiden.