Lokale renovatieprojecten

De verwarming en het elektriciteitsgebruik in onze woningen is één van de belangrijkste oorzaken van de hoge CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen. Onze woningen zijn verouderd en zeer energieverslindend. Bovendien is het renovatietempo momenteel nog veel te laag om onze klimaatneutrale doelstelling voor 2050 te halen. Er is een inhaalbeweging nodig om onze gebouwen energiezuinig te renoveren.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen zet daarom sterk in op lokale renovatieprojecten, waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk gezinnen binnen eenzelfde straat, wijk of gemeente aan het renoveren te gaan. Heb je als gemeente interesse om samen met het Steunpunt een lokaal renovatieproject op te starten. Lees dan zeker deze informatie over de inhoud en verloop van zo'n project.

Op 4 juni 2019 was er een startontmoeting met de lokale besturen om nieuwe lokale renovatieprojecten op te starten. Meer info.

Om ons doel te bereiken worden in diverse gemeenten projecten opgezet aan de hand van verschillende methodieken:

- Op basis van een renovatie advies aan huis, gekoppeld aan begeleiding en ontzorging

Lopende projecten:

Wachtebeke renoveert!

Moerbeke renoveert!

Voorbije projecten in Stekene, Oudenaarde, Kruisem, Lochristi, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke en Lokeren.

Lees de ervaringen van 'Ik renoveer dus ik BEN!' in Oudenaarde, Zingem en Kruishoutem

 

- Op basis van thermografische beelden

See2Do! 'Meer zien?' in Aalst en Waarschoot


Dit in samenwerking met diverse woonactoren: sociale huisvestigingsmaatschappijen, woon-ondersteunende diensten (als Woonwijzer Meetjesland, vzw BEA,...) en het verenigingsleven (o.a. de Gezinsbond).