Hernieuwbare energie in provinciale gebouwen

Energie besparen helpt om de CO2-uitstoot binnen te perken te houden, maar ook hernieuwbare energie draagt zijn steentje bij. De Provincie Oost-Vlaanderen investeert daarom in wind-, water- en zonne-energie.