Duurzame bedrijventerreinen

De POM Oost-Vlaanderen werkt samen met Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen aan 'Duurzaam Industrieel Bouwen'. Dit EFRO Doelstelling 2 project wil bouwheren, bouwprofessionelen en onderzoeksinstellingen samenbrengen om bij te leren en ervaringen uit te wisselen rond renovatie en nieuwbouw in bedrijfspanden. Op bedrijventerreinen wordt gewerkt met “bouwteams” die inspelen op de lokale noden en op zoek gaan naar mogelijkheden om zaken geclusterd aan te pakken.  Hiervoor werden onder meer drie handleidingen opgesteld rond clusteropportuniteiten bij de ontwikkeling en revitalisatie van bedrijventerreinen. Er werden praktische voorbeeldfiches opgesteld over duurzame industriegebouwen en bedrijventerreinen en een Code van Goede Praktijken met tips en aanbevelingen voor de realisatie van een duurzaam bouwproject. De fiches en handleidingen over duurzaam industrieel bouwen kan, u hier raadplegen.

De POM brengt “Duurzaam Industrieel Bouwen” in de praktijk bij de uitbreiding van haar Ondernemingscentrum Meetjesland. Hierbij wordt tevens werk gemaakt van BREEAM-certificering.