Collectieve renovatieprojecten

De verwarming en het elektriciteitsgebruik in onze woningen is één van de belangrijkste oorzaken van de hoge CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen. Onze woningen zijn verouderd en zeer energieverslindend. Bovenop is het renovatietempo momenteel nog veel te laag om onze klimaatneutrale doelstelling voor 2050 te halen. Er is een ferme inhaalbeweging nodig om onze gebouwen energiezuinig te renoveren.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen zet daarom sterk in op collectieve renovatieprojecten, waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk gezinnen binnen eenzelfde straat, wijk of gemeente aan het renoveren te gaan. Om dit te bereiken worden in diverse gemeenten voorbeeldprojecten opgezet aan de hand van verschillende methodieken:

- Op basis van thermografische beelden

Lopend project:

See2Do! 'Meer zien?' in Aalst en Waarschoot

- Op basis van een renovatie advies aan huis, gekoppeld aan begeleiding en ontzorging

Lopende projecten:

'Ik renoveer dus ik BEN!' in Oudenaarde, Zingem en Kruishoutem

Lochristi renoveert!

Sint-Gillis-Waas renoveert!

Kruibeke renoveert!

Lokeren renoveert!

Oudenaarde renoveert!

Zingem & Kruishoutem renoveren!

Geraardsbergen renoveert!

Dit in samenwerking met diverse woonactoren: sociale huisvestigingsmaatschappijen, woon-ondersteunende diensten (als Woonwijzer Meetjesland, vzw BEA,...) en het verenigingsleven (o.a. de Gezinsbond).