BEN: gratis advies en begeleiding voor gemeenten

Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen in Europa voldoen aan de BEN-normen. Voor nieuwe gebouwen van overheidsinstanties gelden de BEN-principes al vanaf 2019. Er is echter geen reden om zolang te wachten. Als openbaar bestuur kan je nu reeds de nodige stappen zetten naar bijna-energieneutraal bouwen en zo een glansrijke voortrekkersrol spelen in het creëren van een stevig draagvlak. Verschillende openbare instellingen stapten reeds als voorloper mee in het BEN-verhaal. Vanuit het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen helpen we gemeenten graag op weg met advies en begeleiding bij hun BEN-nieuwbouwplannen.  

Onafhankelijk advies voor jouw bestuur

Heeft jouw bestuur concrete nieuwbouwplannen? Neem dan zeker contact op met jouw Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen Oost-Vlaanderen. Vanaf nu genieten de geselecteerde bouwprojecten van een BEN-begeleiding op maat. Of kom dit najaar naar de roadshow. Hierbij krijg je de kans om gratis een of meerdere BEN-overheidsgebouwen te bezoeken, vragen te stellen aan specialisten en ervaringen uit te wisselen, maar vooral: om met eigen ogen de vele voordelen van Bijna-energieneutraal bouwen te ontdekken. Gemeenten zijn welkom op alle bezoeken, ook die buiten de eigen provincie. 

Vraag uw advies aan via dit formulier.

De provinciale steunpunten bundelden de vijf inspirerende voorbeeldprojecten van BEN-overheidsgebouwen die bezocht werden tijdens de BEN-roadshow in een bevattelijke brochure. De BEN-gids geeft een handig overzicht van de voordelen van Bijna Energie Neutrale gebouwen. U leest er achtergrondinformatie over de gebruikte technieken, de technische fiche en het financiële plaatje.

Download hier de BEN-brochure met een vijftal voorbeeldprojecten.

 

Over BEN   

Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Het energiepeil (E-peil) voor scholen en kantoren bedraagt maximum E40. Het thermische isolatiepeil (K-peil) is K40 of lager. De energie die wel nog nodig is, wordt grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen gehaald, met een minimum van 10 kWh/m² op jaarbasis. Je kan de volledige nieuwe regelgeving voor Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB-eisen) hier nalezen.