RTC

Het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Oost-Vlaanderen wil de samenwerking tussen het onderwijs, bedrijfsleven en andere arbeidsmarktactoren activeren en verstevigen.  RTC Oost-Vlaanderen neemt, op vraag van de Vlaamse Regering, initiatieven in de provincie Oost-Vlaanderen. Op lange termijn dient dit te resulteren in een optimale doorstroming van leerlingen, studenten en cursisten naar de arbeidsmarkt en te zorgen voor een opwaardering van het technisch- en beroepsonderwijs.

Het oprichten van een RTC-antennepunt 'groene technologie' biedt de kans om de belangrijkste elementen rond passiefbouw aan de Oost-vlaamse leerlingen en leerkrachten mee te geven. Meer informatie kan je vinden onder de opleidingen zelf:

Houtskeletbouw is een snelle en schone bouwmethode, die grote architecturale vrijheid toelaat. Het gebruik van hout zorgt bovendien voor een lage energiefactuur en draagt in hoge mate bij tot de reductie van CO2 in de atmosfeer. De houstskeletbouwvereniging HSO2B heeft enkele brochures en een lastenboek uitgewerkt om de voordelen van houtskeletbouw in de verf te zetten.

Voor de werknemers en werkzoekende zijn er via de vdab Hamme heel wat praktijgerichte opleidingen over duurzaam bouwen.