Experimenteer mee

Experimenteer mee voor betere instrumenten voor je ruimtelijke planning

Ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke verordeningen, verkavelingsvergunningen … het zijn belangrijke instrumenten voor de ruimtelijke planning in je gemeente. Maar wat als deze instrumenten onbedoeld innovatieve of duurzame projecten tegenwerken? Denk maar aan het opzetten van een cohousing-project, de opdeling van een woning in functie van kangoeroewonen of het bouwen van een nieuwe verdieping om een extra woonunit te creëren.

Experimenteren, samen met een gemeente met durf

De Provincie wil dergelijke instrumenten doorlichten en aanpassen zodat ze energiezuinig en duurzaam wonen en bouwen stimuleren in plaats van tegen te werken. Voor ons pilootproject zoeken we één gemeente met durf, die samen met onze experts van Energielandschap, het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en de dienst Ruimte 3 juridische planningsinstrumenten onder de loep wil nemen.

In een tweede fase zullen de lessons learned toegepast worden in de hele provincie. Zo staan we immers weer een stapje dichter bij een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Interesse? Stel jouw gemeente kandidaat voor 1 februari

Vul het inschrijvingsformulier in. Vermeld je motivatie en 3 à 6 planningsinstrumenten. Voor elk instrument noteer je mogelijke knelpunten en opportuniteiten. De ingediende instrumenten moeten minstens 10 jaar oud zijn.

Indienen doe je voor 1 februari, per e-mail bij ellen.geerts@oost-vlaanderen.be. Gemeenten die het burgemeestersconvenant ondertekend hebben, krijgen voorrang. Tegen eind februari is de deelnemende gemeente bekend en gaan we van start. Het einde van het traject is voorzien voor juni.