Energielandschap

0001.jpg
Het project Oost-Vlaanderen Energielandschap kadert in de Vlaamse subsidieregeling en geeft uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Het doel is om één groot hernieuwbaar energielandschap te maken. Om dit te verwezenlijken wordt er gekeken wat het potentieel is in onze provincie (energiescan). Daarna wordt geprobeerd om de mogelijkheden maximaal te benutten door het stimuleren en/of ondersteunen van concrete projecten.

Oost-Vlaanderen Energielandschap maakt zich sterk om doorheen het hele proces open en transparant te communiceren. Er wordt geprobeerd om het draagvlak voor hernieuwbare energie bij burgers, overheden en bedrijven te verbreden en streven naar participatie tijdens de verschillende stappen in het proces.

De kennis en ervaring wordt gebundeld in een toolkit. Daarbij wordt vooral genoteerd hoe er te werk gegaan werd, zodat deze processen ook in andere provincies en door andere overheden geïnitieerd kunnen worden.