Isoleer je dak!


Logo Energiesnoeiers
Je dak isoleren is de belangrijkste maatregel die je kan nemen om energie te besparen.  Hiermee bespaar je het meest energie.

Je kan dit zelf doen of je kan het laten uitvoeren door vakmannen. Kies je voor de eerste optie, kijk dan eerst op onze agenda of er geen workshop 'Muts voor je huis' doorgaat in jouw buurt.  Hierin worden heel wat praktische tips aangereikt om jouw dak te isoleren. 

Laat je het toch liever uitvoeren? Dan kan je ook kiezen om de werken te laten uitvoeren door energiesnoeiersbedrijven.

Wat zijn energiesnoeiers(bedrijven)?

De Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ze kregen voordien weinig kansen op de arbeidsmarkt, maar vinden in de energiebesparingsniche een nieuwe zinvolle job.

De belangrijkste activiteiten die de Energiesnoeiers uitvoeren zijn: de gratis energiescan, de isolatie van hellende daken en zoldervloeren en het uitvoeren van een pakket “kleine energiebesparende maatregelen”.
Afhankelijk van regio tot regio kunnen de Energiesnoeiersbedrijven alle of een gedeelte van deze activiteiten uitvoeren. De energiesnoeiersbedrijven worden door de provincie gesubsidieerd om het plaatsen van dakisolatie gebiedsdekkend te kunnen aanbieden.

De Energiesnoeiers gaan niet onvoorbereid op pad. Om de nodige kwaliteit en professionaliteit bij de uitvoering te garanderen, worden ze tewerkgesteld in en begeleid door een sociale economie organisatie: het Energiesnoeiersbedrijf. Momenteel zijn er meer dan 30 organisaties in de sociale economie die deelnemen aan het Energiesnoeiersproject. KOMOSIE vzw is de koepel van al deze Energiesnoeiersbedrijven. 

Welk Energiesnoeiersbedrijf welke activiteiten uitvoert in jouw regio, dan kan je een kijkje nemen op de zoekpagina van Komosie.