Ben je al mee?

Vanaf 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen in Europa voldoen aan de BEN-normen. Voor kantoren en scholen gelden de BEN-principes al vanaf 2019. Er is echter geen reden om zolang te wachten. Als openbaar bestuur kan je nu reeds de nodige stappen zetten naar bijna-energieneutraal bouwen en zo een glansrijke voortrekkersrol spelen in het creëren van een stevig draagvlak. Verschillende openbare instellingen stapten reeds als voorloper mee in het BEN-verhaal. Vanuit het provinciaal steunpunt helpen we gemeenten graag op weg met advies en begeleiding bij hun BEN-nieuwbouwplannen. 

ben je mee

 Advies en roadshow   

Heeft jouw bestuur concrete nieuwbouwplannen? Neem dan zeker contact op met jouw provinciaal steunpunt. Vanaf januari 2016 genieten de geselecteerde bouwprojecten van een BEN-begeleiding op maat. Of kom dit najaar naar de roadshow. Hierbij krijg je de kans om gratis een of meerdere BEN-overheidsgebouwen te bezoeken, vragen te stellen aan specialisten en ervaringen uit te wisselen, maar vooral: om met eigen ogen de vele voordelen van Bijna-energieneutraal bouwen te ontdekken. Gemeenten zijn welkom op alle bezoeken, ook die buiten de eigen provincie.

Over BEN   
Het bijzondere aan BEN-gebouwen is dat ze weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Het energiepeil (E-peil) voor scholen en kantoren bedraagt maximum E40. Het thermische isolatiepeil (K-peil) is K40 of lager. De energie die wel nog nodig is, wordt grotendeels uit hernieuwbare energiebronnen gehaald, met een minimum van 10 kWh/m² op jaarbasis. Je kan de volledige nieuwe regelgeving voor Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB-eisen) hier nalezen.