Subsidies en leningen

Subsidies

Verschillende overheden geven een financieel steuntje in de rug van duurzame (ver)bouwprojecten.

  • Raadpleeg zeker ook de website van je gemeente.

Leningen

Mensen met een beperkt inkomen kunnen bij de Provincie Oost-Vlaanderen terecht voor een aanvullende lening voor het kopen of (ver)bouwen van een woning.

De Vlaamse Overheid verstrekt Energieleningen om structurele energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zoek hier welk Energiehuis voor uw gemeente de energieleningen toekent.