Meetinstrumenten

Om ook buiten de overheid bouwheren een duwtje in de rug te geven, werd de Vlaamse Maatstaf voor Duurzame Woningbouw ontwikkeld. De Maatstaf biedt bouwheren en bouwprofessionals een leidraad om hun project duurzaam aan te pakken, en maakt het mogelijk de duurzaamheidswinst van die inspanningen te berekenen.

Bij de ontwikkeling van de Maatstaf werd goed gekeken naar BREEAM en andere bestaande instrumenten, die werden vertaald op maat van de noden en eigenheden van de Vlaamse context.

De Vlaamse overheid wil op deze manier een eenduidig kader bieden om gebouwen en hun omgeving te beoordelen op alle aspecten van duurzaamheid.