Leningen

Mensen met een beperkt inkomen kunnen bij de Provincie Oost-Vlaanderen terecht voor een aanvullende lening voor het kopen of (ver)bouwen van een woning. 

Het Fonds FRGE verstrekt goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep.