Webinar: stedenbouwkundige verordening als klimaattool

Inhoud: 

Stedenbouwkundige verordeningen worden gebruikt om allerlei voorschriften op te leggen op vlak van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ze kunnen ook aangewend worden om de klimaattransitie vorm te geven. Denk maar aan verordeningen rond hemelwaterrecuperatie, hernieuwbare energie (windturbines), duurzame mobiliteit (parkeren en fietsenstallingen) of groenblauwe ingrepen. Dit webinar laat zien hoe je de klimaatambities van je gemeente kunt waarmaken met behulp van de stedenbouwkundige verordening.

We laten twee experten aan het woord die ons de instrumenten tonen die zij gebruiken om gemeenten klimaatbestendig te maken. Marjolijn Claeys (VOORLAND) maakt stedenbouwkundige verordeningen op maat en Annabel Vanhoven (Futureproofed) werkt klimaatplannen uit voor steden en gemeenten. Beide sprekers lichten toe wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor gemeenten met (grote) klimaatambities.

Schrijf je in

Datum: 
Dinsdag 01-12-2020 van 14:00 u tot 15:30 u
Prijs: 
€25