Studiedag ESCALA 'Omgeving'

E-mail: 
Tine@escala.be
Logo: 
Inhoud: 

We kiezen dus opnieuw voor deze formule met sessies rond stedenbouw en milieu. Dit vanuit de invalshoeken planning, vergunning en handhaving. Dit jaar is er ook extra aandacht voor erfgoed. Uniek aan deze studiedag is dat u een zeer gevarieerd aanbod aan sessies krijgt waaruit u zelf kan kiezen. Alle sessies zijn specifiek van belang voor ambtenaren uit de lokale besturen (steden, gemeenten, provincies), intercommunales en organisaties of bureaus die werken vanuit overheidsperspectief. Uiteraard wordt in de verschillende sessies rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de regelgeving en de rechtspraak.

 U kiest zelf 4 sessies (uit 18 sessies) die u het meest interesseren.

 Hierdoor wordt de studiedag Omgeving het ideale moment om:

  • Uw kennis bij te schaven inzake ruimtelijke ordening, zowel juridisch als beleidsmatig;
  • Een aantal aandachtspunten te toetsen aan de aanpak binnen uw dienst;
  • Vragen te stellen aan de docenten aansluitend bij de sessies die u heeft gevolgd;
  • Collega's te ontmoeten die met ruimtelijke ordening in contact komen;
Datum: 
Donderdag 21-11-2019 van 09:30 u tot 16:30 u
Prijs: 
€295