PPS Provinciale roadshow: kwaliteitsvolle stadsontwikkeling

Inhoud: 


"Verschillende bouwprogramma’s in één project: het kan!”

 

Meer doen met minder grond: het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt dit principe voorop.

De vraag stelt zich echter hoe dit op een kwalitatieve manier kan worden gerealiseerd.

De uitdagingen zitten in het realiseren van kleinere woningen, hoger bouwen, maar ook binnen

hetzelfde bouwproject verschillende programma’s samenvoegen en dit op een kwalitatieve manier.

 

Met deze studiemiddag wenst de Vlaamse Confederatie Bouw besturen, semi-publieke instanties

en de private sector te inspireren in het kader van de vooropgestelde doelstellingen

binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Deze projecten ontstaan door een actieve samenwerking

tussen publieke en private partijen.

Tijdens deze studiemiddag lichten we zeer concrete voorbeelden toe vanuit een beleidsmatige insteek.


Programma:

 

12.30 u : Onthaal

 

 Ontvangst door deputé Jozef Dauwe

 

 Duiding beleidsplan ruimte - Marc Dillen, directeur-generaal VCB

 

 Transitie naar slimme steden - Jan Van Vaerenbergh, Eandis

 

 Case Ham Oudenaarde - Bart Vanderdonckt, Alheembouw

 

 Case nieuwe Dokken Gent - Peter Gestels, Van Roey vastgoed

 

 Aanpak uit juridisch oogpunt - Cies Geysen, GD&A

 

 Vragenronde en slotbeschouwing door Steven Ducatteeuw

 

16.00 u : Afsluitende receptie<< Inschrijven >>
Datum: 
Dinsdag 24-10-2017 van 12:30 u tot 16:00 u
Prijs: 
€0