Infodag: 'Bouwen met materialen uit de korte keten'

Logo: 
Inhoud: 

Enkel zonnepanelen gaan het klimaat niet redden. Onze huidige manier van bouwen speelt een veel belangrijker rol. Cement veroorzaakt 6 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot en de voorraad zand is eindig. Een klimaatneutrale gemeente bouw je met bio-ecologische grondstoffen. Je vindt ze bij de boer in de buurt. Vlas, Hennep en stro zijn valabele alternatieven die bij winning, bewerking en verwerking weinig energie vragen en bij afbraak weinig afval achterlaten. De lokale landbouw profiteert van extra teelten en dubbel-doel gewassen. Zo kunnen ecologie en economie elkaar versterken in de realisatie van een klimaatgezond gemeentelijk patrimomium. Je leert er alles over op de infodag 'bouwen met materialen uit de korte keten' op donderdag 20 juni a.s. tussen 9u en 16u in Kortijk Texture, het museum over Leie en Vlas.

Datum: 
Donderdag 20-06-2019 van 09:00 u tot 16:00 u
Prijs: 
€0