Cool Towns kickoff en netwerkevent

E-mail: 
goedele.de.vos@oost-vlaanderen.be
Logo: 
Inhoud: 

Cool Towns, is een samenwerking tussen 13 Europese partners, gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen die steden klimaatbestendig en robuust maken, zodat hittestress zo veel mogelijk wordt voorkomen of beperkt.

Klimaatverandering veroorzaakt warmere zomers met meer droogte en hittegolven. In veel kleine en middelgrote steden in het 2 Zeeën-gebied hebben deze hogere temperaturen een negatief effect op de volksgezondheid, productiviteit, welzijn, lucht- en waterkwaliteit en andere stedelijke systemen. We noemen deze effecten ‘hittestress’. De noodzaak van ruimtelijke adaptatie aan hittestress is duidelijk. Maar steden missen nog steeds essentiële kennis en instrumenten om hittebestendig te worden: 

  • het stellen van hittedoelen (bestaande en gewenste situatie) en het maken van investerings- beslissingen (welke maatregelen & waar);
  • effectieve hitte-adaptatiemaatregelen met bijkomende voordelen voor andere stedelijke vraagstukken zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit, overstromingsrisico;
  • hittebestendigheid integreren in bredere klimaat – en ruimtelijke strategieën.
  • mechanismen om huiseigenaren en bedrijven te mobiliseren om te investeren in hittebestendigheid;
  • vaardigheden en urgentiegevoel voor hittebestendig stedelijk ontwerp vergroten bij stedenbouwkundigen, (landschaps) architecten, aannemers.
Datum: 
Woensdag 20-02-2019 van 12:00 u tot 17:00 u
Prijs: 
€0