BE Reel!: De grote verbouwing

Logo: 
Inhoud: 

We willen dan opnieuw de meet-up starten met enkele inspirerende cases die tonen hoe zij vandaag al een gepast antwoord bieden op deze grote uitdaging. Hierbij staat de opmaak van een roadmap centraal. Zo’n roadmap bevat een logische opbouw voor een lokaal te voeren renovatiebeleid én alle mogelijke goede tools en praktijken voor elk van de onderdelen van zo’n beleid. Deze tools en goede praktijken willen we dus verzamelen om het jullie gemakkelijker te maken om een roadmap op maat van jullie gemeente op te stellen. Om het programma van de masterclasses maximaal te doen aansluiten bij de verwachtingen van de experten op het terrein, eindigen we de meet-up opnieuw met enkele interessante workshops, die voortgaan op de voorgaande werktafels. De uitwisseling van expertise staat tijdens de meet-ups centraal en de bevindingen hieruit zullen bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het Renovatiepact op regionaal niveau.

Je vindt hier het programma, alle praktische informatie en de registratiemodule.  Deelname is gratis maar inschrijven noodzakelijk.

Datum: 
Woensdag 04-12-2019 van 13:00 u tot 13:00 u
Prijs: 
€0